Krantenknipsels en Nieuws  
fotoboek home | strook 0 & 1 | strook 2 | strook 3, 4 & 5 | noordbuurt | krantenknipsels | 360° fotos | plannen | luchtfotos | plattegronden | aanleg van het eiland | van buiten het eiland | omgeving

060414 Telegraaf IJburg trekt steeds meer vogels aan

060414 Telegraaf IJburg trekt steeds meer vogels aan
Omschrijving : door Nienke Oort
FOTO: THEO TERWIELAMSTERDAM, vrijdag
Een doorsneeburger die op of langs IJburg rijdt, ziet voornamelijk nieuwe woningen, een bouwplaats en machines. Aan natuurverschijnselen wordt niet snel gedacht. Gelukkig heeft Amsterdam een stadsecoloog die met andere ogen naar het nieuwste stukje stad kijkt en hij ziet wel natuur. Heel veel zelfs.
De afgelopen vijf jaar is de natuurontwikkeling van IJburg zeer nauwlettend in de gaten gehouden. Stadsecoloog Remco Daalder verzamelde alle gegevens in een nog te publiceren rapport. „Conclusie? IJburg is een aanwinst voor de ecologische structuur rond Amsterdam.”
Natuur wordt steeds belangrijker in de politiek en dat merkt Daalder, medewerker van de dienst Ruimtelijke Ordening in Amsterdam. „Dat is ook de reden dat de raad van state zo moeilijk doet over de aanleg van de tweede fase van IJburg. Voorwaarde voor het aanleggen van IJburg was dat het geen invloed mocht hebben op de aanwezige dieren die in de omgeving leefden. Ter compensatie van de woningbouw hebben we dus tal van extra natuurprojecten opgestart en ze blijken te werken. Toch heeft de raad nog twijfels over de tweede fase en het is aan ons die twijfel weg te nemen.”

Oevers
Een van de belangrijkste maatregelen ten behoeve van de natuur is het feit dat IJburg is opgebouwd uit verschillende ’eilandjes’. „Dat is bewust gedaan, zodat veel water tussen het land doorloopt én – nog veel belangrijker – dus ook meer oevers ontstaan. Oevers zijn de beste plekken voor vrijwel alle dieren, van vogels en vissen tot muizen en slangen”, vertelt Daalder.


Het succes van de aanleg van de kilometers lange oevers en de creatie van de Hoeckelingsdam, tegenover Durgerdam in het IJmeer, wordt ook onderbouwd met cijfers. Zo zijn er in 2005, ten opzichte van 2004, maar liefst negen nieuwe vogelsoorten met nesten gesignaleerd. „In totaal broeden op Haveneiland, Rieteilanden en de Hoeckelingsdam bijna dertig soorten en zeker vier daarvan worden in hun bestaan bedreigd. Zoals de strandplevier en de visdief bijvoorbeeld. En van deze laatste zijn toch zeker vijfhonderd paren geteld op de Hoecklingsdam. De aantallen hebben ons in positieve zin verrast”, zegt Daalder, die een bezoekje aan de dam tijdens de paasdagen dan ook aanraadt aan liefhebbers van de natuur.
Volgens de stadsecoloog zit het met de natuurvogels dus wel snor. Het wachten is volgens hem nu op de echte stadsvogels, zoals de mussen en de merels.

Gegenereerd door Gallery v1